Thì ở phần trước mình có hướng dẫn các bạn cách để đăng ký thẻ tín dụng của Rakuten tại đây: https://www.diiho.com/2020/09/cach-ang-ky-tin-dung-rakuten-o-nhat-ban.html
Sau khi đăng ký thành công, Rakuten sẽ gửi cho bạn một phong bì với nội dung là nhập thông tin để đăng ký liên kết ngân hàng thanh toán. Thì ở bài viết này mình xin chia sẻ cho các bạn cách điền phiếu thông tin liên kết ngân hàng với thẻ tín dụng của Rakuten. 

Cách điền thông tin liên kết ngân hàng với thẻ tín dụng Rakuten

1. 預金者名: Điền họ và tên Katakana giống với trong sổ thẻ ngân hàng ở bên trên, và Romaji ở dòng bên dưới.
2. Nếu bạn sử dụng ngân hàng khác không phải của ゆうちょ - Yucho (Bưu điện) thì điền ở khung ゆうちょ銀行以外の金融機関.
- Tại đây điền tên của ngân hàng rồi khoanh vào là ngân hàng (銀行) hoặc là ngân hàng địa phương là 金庫 thì khoanh ở lựa chọn bên dưới.
- Bên cạnh đó thì điền tên chi nhánh và khoanh vào là chi nhánh chính 本店 hay là chi nhánh phụ 支店
- Bên dưới thì khoanh vào 普通
- Ở bên cạnh thì điền số tài khoản 口座番号 vào.
3. Nếu sử dụng ngân hàng của ゆうちょ - Yucho (Bưu điện) thì điền ở khung ゆうちょ銀行.
- Điền số 記号番号 + số tài khoản 口座番号 vào ô trống đó.
4. Nếu sử dụng ngân hàng ゆうちょ- Yucho (Bưu điện) thì chỉ cần đóng 1 con dấu ở ô khoanh tròn to bên cạnh chỗ điền tên.
5. Nếu sử dụng ngân hàng khác ngân hàng ゆうちょ - Yucho (Bưu điện) thì đóng thêm cả con dấu vào cái ô khoanh tròn nhỏ bên góc phải (捨印) nữa.