Dưới đây là cách in nội dung vào sổ Yucho Nhật Bản chi tiết bằng hình ảnh.

Đưa sổ vào khe nhận sổ của máy ATM.
Lưu ý : Bạn hãy lật đến trang tiếp theo của tờ ìn trước đó để đưa vào, thì việc in ấn diễn ra nhanh hơn và để sổ đúng chiều theo quy định của máy ATM.

Chọn vào nút thứ 2 trên màn hình của máy ATM.

Nếu xuất hiện màn hình này, thì bạn hãy nhấn vào nút đầu tiên nhé. Chờ đợi quá trình in sổ diễn ra.

Sau khi in xong, sổ sẽ được đưa ra khỏi khe của máy để bạn nhận. Bây giờ bạn có thể kiểm tra nội dung rồi đó.