Diiho sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để gửi đồ ở Comini (cửa hàng tiện lợi 24/7) nhé. Các bạn đọc và làm theo các bước hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Mang đồ muốn gửi tới Comini (cửa hàng tiện lợi 24/7).

Trước khi mang đồ tới gửi ở Comini, thì bạn cần phải đóng thùng cẩn thận trước. 
Nói với nhân viên ở Comini là: Tôi muốn gửi đồ (にもつをおくりたいです).

Bước 2: Chọn loại hóa đơn gửi hàng.
Hóa đơn ở quầy thanh toán trong Combini có hai loại là Motobarai (元払い-もとばらい)Chakubarai (着払い-ちゃくばらい)
- Motobarai: Người gửi trả phí chuyển đồ tại quầy thanh toán của Combini.  
- Chakubarai : Người nhận trả phí chuyển đồ khi nhận tại nhà).

Tuy nhiên, khi mang đồ đến Combini, nếu bạn không nói gì thì nhân viên quầy thanh toán sẽ tự động đưa cho bạn hóa đơn Motobarai. Cho nên nếu bạn muốn hình thức khác thì hãy nói với nhân viên là: Tôi muốn gửi bằng Chakubarai” (ちゃくばらいおねがいします) người nhận trả phí.

Bước 3: Điền thông tin vào phiếu gửi hàng.
Bên dưới là 2 loại phiếu gửi hàng thông dụng nhất tại Comini, các bạn xem hình ảnh bên dưới và điền vào tương tự. Nếu có gì không hiểu có thể nhờ nhân viên giải thích giúp hoặc điền hộ.


Cách điền phiếu gửi hàng của ゆうパック (日本郵便)

Cách điền phiếu gửi hàng của 宅急便 (ヤマト)