Thông thường vào các ngày cuối tuần hoặc lễ nghĩ dài ở Nhật Bản, thì các ngân hàng và bưu điện sẽ đóng cửa cho đến khi có lịch làm việc trở lại. Vậy khi đó bạn rất cần tiền nhưng lại nằm hết trong thẻ thì phải làm sao?. Chỉ còn một cách để rút tiền là đến cửa hàng tiện lợi Comini gần nhà, để rút tiền ở cửa hàng tiện lại bạn sẽ tốn một số tiền nho nhỏ, những còn hơn là không có tiền để tiêu phải không nào. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh cách rút tiền từ của hàng tiện lợi Comini Lawson và Seven Eleven chi tiết bằng hình ảnh.

Cách rút tiền từ cửa hàng tiện lợi Comini Lawson.

Đưa thẻ vào máy và nhấn nút ở góc phải màn hình như hình trên.
Chọn nút đầu tiên để rút tiền.
Xem qua bảng phí theo giờ rồi nhấn nút đồng ý
Nhập mã pin 4 số của thẻ ATM vào rồi nhấn ok (nhập thông qua bàn phím cứng ở máy).
Tiếp tục sử dụng bàn phím cứng và nhập số tiền cần rút vào rồi nhấn ok.
Kiểm tra số tiền cần rút đúng chưa, rồi nhấn nút như hình trên để xuất hóa đơn.
Nhận thẻ và hóa đơn từ khe máy ATM.
Cuối cùng là nhận tiền từ khe nhận tiền.

Cách rút tiền từ cửa hàng tiện lợi Comini Seven Eleven.

Đưa thẻ vào máy và nhấn vào nút rút tiền.
Xem phí rút và đồng ý.
Nhập mã pin 4 số của thẻ ATM rồi nhấn ok  (nhập thông qua bàn phím cứng ở máy).
Tiếp tục sử dụng bàn phím cứng và nhập số tiền cần rút vào rồi nhấn ok.

Kiểm tra số tiền cần rút đúng chưa, rồi nhấn nút đồng ý.
Kiểm tra số tiền rút, phí rút, số dư, rồi nhấn xác nhận để hoàn tất. Cuối cùng là nhận hóa đơn, thẻ, và tiền từ khe nhận.