Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa

Mình hướng dẫn các bạn cách hẹn lại lịch giao hàng của Sagawa khi không nhận được hoặc có việc bận muốn nhận lại vào lúc khác. Đầu tiên các bạn hãy chọn vào liên kết bên dưới.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Đây là tờ giấy nhân viên giao hàng để lại cho bạn khi bạn vắng nhà.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Truy cập vào link trên, bạn sẽ thấy giao diện như hình này. Nhập mã 4 số trong giấy hẹn vào.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Đây chính là mã 4 số.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Tiếp tục nhập mã giao hàng ở giấy hẹn vào. Rồi nhấn nút tiếp tục.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Đây chính là mã giao hàng ở giấy hẹn.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
1. Chọn ngày giao hàng lại.
2. Chọn khoảng thời gian trong ngày bạn muốn giao.
3. Điền số điện thoại (Nếu không có bạn để trống hoặc điền bậy xem sao).
Nhấn nút tiếp tục.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Kiểm tra thông tin lại một lần nữa rồi nhấn tiếp tục.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Điền 2 lần email của bạn rồi nhấn tiếp tục.
Cách hẹn lại lịch giao hàng Sagawa
Như vậy là quá trình hẹn lại lịch giao hàng Sagawa đã hoàn tất rồi đó.