Bài viết dưới đây mình xin hướng dẫn các bạn cách để đăng ký và sử dụng internet banking Yucho (Ngân hàng bưu điện) Nhật Bản. Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh, các bạn cứ làm theo từng bước là được.

Đăng ký internet banking Yucho để làm gì:
1. Kiểm tra tài khoản qua trang web hay ứng dụng mà không cần phải ra ngân hàng hoặc check tại ATM của ngân hàng bưu điện.
2. Chuyển tiền thông qua trang web hoặc ứng dụng nhanh chống.

Đầu tiên các bạn hãy click vào link này để đăng ký: https://www.jp-bank.japanpost.jp/index.html

Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn vào ログイン.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn ゆうちょダイレクトのお申し込み (無料) đăng ký tài khoản mới.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn お手続きはこちら.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kéo xuống và nhấn 新規登録に進む.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Điền đầy đủ thông tin như hình trên (Số thẻ, Tên như trên thẻ, Ngày sinh, Số điện thoại nếu có hoặc điền bậy).
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Điền email (email phải là email bạn hay sử dụng vì nó sẽ gửi mã xác nhận về) và số tiền tối đa muốn chuyển trong 1 ngày, rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn はい, để chấp nhận điều khoản.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Điền mã pin 4 số của thẻ Yucho và số dư cuối cùng in trong sổ Yucho, rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Đây chính là số dư cuối cùng in trong sổ.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kiểm tra lại thông tin một lần nữa rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Xem địa chỉ nhà bạn, rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Trang web sẽ yêu cầu bạn tiếp tục để gửi một email có mã xác nhận về email mà bạn đã điền lúc nẫy.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Nhấn chọn はい để gửi email về.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Mở email của bạn lên và kiểm tra xem có email nào của Yucho gửi đến, mở email đó ra lấy mã xác nhận 6 số điền vào đây, rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Tại đây bạn nhập mật mã để đăng nhập vào web, mật mã từ 6-12 ký tự, nhập 2 lần nhé, sau đó nhấn xác nhận.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn はい để đồng ý.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Trang web sẽ hiển thị ra cho bạn mã tài khoản, mã này dùng để đăng nhập vào ứng dụng hoặc web, nhớ lưu lại vào ghi chú (Mã này cũng sẽ được gửi tới nhà bạn trong khoảng 3 đến 6 ngày).
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Tiếp tục chọn 画像と合言葉の登録に進む.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Nhấn tiếp tục để bắt đầu quá trình điền câu hỏi bí mật.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn một biểu tượng bí mật rồi nhấn xác nhận.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Tại đây sẽ là câu hỏi bảo mật. Bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome chuyển sang Tiếng Việt cho dễ hiểu, sau đó chọn câu hỏi và điền câu trả lời vào (Nhớ lưu lại những câu hỏi bảo mật và câu trả lời vào ghi chú nhé).
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Nhấn xác nhận.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn はい để đồng ý.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kiểm tra lại câu hỏi bảo mật, rồi nhấn xác nhân.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn はい để đồng ý.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Như vậy là hoàn thành rồi đăng ký tài khoản rồi đó. Kéo xuống dưới cùng chọn ダイレクトトップ để vào tài khoản.

Cách đăng nhập vào web và kích hoạt chức năng chuyển tiền.
Nhấn vào link này để đăng nhập vào web: https://www.jp-bank.japanpost.jp/index.html
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn vào ログイン.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Điềm mã đăng nhập vào (mã này nó hiển thị ở bước trên mà mình đã nói là lưu vào ghi chú), rồi nhấn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Điền mật khẩu đăng nhập vào, rồi nhấn ログイン.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kéo xuống dưới cùng và nhấn vào nút ダイレクトトップ.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Giao diện quản lý tài khoản của bạn sẽ hiển thị như hình trên (bạn có thể xem thông tin, cũng như số dư tài khoản). 
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Tuy nhiên chức năng chuyển tiền vẫn chưa thể sử dụng được.

Cách kích hoạt chức năng chuyển tiền.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Vào phần thông báo.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kéo xuống chọn vào nút đăng ký lấy mã thông báo.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Tích chọn tài khoản sẽ lấy mã và nhấn tiếp tục (đăng ký sẽ mất phí 1650yen nhé).
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn tiếp tục.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Mã thông báo sẽ được gửi về địa chỉ nhà bạn như hình trên, nhấn xác nhận.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Chọn はい để đồng ý.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Trong vòng từ 3 đến 6 ngày, bạn sẽ nhận được 1 phong bì có chứa mã thông báo như hình trên.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Đăng nhập lại vào web, và nhấn vào nút xác nhận mã thông báo như hình trên.
Cách đăng ký internet banking Yucho Nhật Bản
Kéo xuống và nhập mã thông báo đã gửi cho bạn vào, rồi nhấn xác nhận.