Chính phủ Nhật chính thức thông qua việc hổ trợ 10 man về  Covid-19 cho những ai đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Sẽ có một bì thư gửi về địa chỉ nhà bạn có hình dạng như bến dưới.
Bì thư có dạng như trên

Các bạn ra Comini photo thẻ ngoại kiều hoặc giấy phép lái xe rồi dán vào.

Điền đầy đủ thông tin như hình trên.