Cơn bảo mạnh nhất lịch sử 50 năm mới xuất hiện tàn phá Nhật Bản. Diiho chia sẻ một vài hình ảnh về thiệt hại do bảo gây ra.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Sóng cao trên 2 mét.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Người dân tích cực thông cống để thoát nước.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Nhà cửa bị tàn phá nặng nề.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Nhà cửa chìm sâu trong nước, phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Hệ thống điện thiệt hại nặng nề.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Trực thăng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Tàu điện ngầm trở thành tàu thủy.

Những thiệt hại do bão ở Nhật Bản 2019 diiho.com
Nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người gặp nạn do bão.

Trên đây là một vài hình ảnh được chia sẻ trên mạng và diiho đã copy để đăng tải.