Mình xin hướng dẫn các bạn cách đặt lại lịch giao hàng của Yamato khi không nhận được hoặc có việc bận muốn nhận lại vào lúc khác. Đầu tiên các bạn hãy chọn vào liên kết bên dưới.

Các bước thực hiện như sau:

Bạn chọn vào phần bôi đỏ như trên.


1. Nhập mã bưu phẩm (mã này có thể xem ở tờ giấy mà họ để lại khi mình vắng nhà. Hoặc có thể xem trên đơn đặt hàng trong tài khoản mà bạn đã mua hàng trực tuyến nhé).
2. Sau đó chọn tiếp theo.


Bạn chọn lại ngày và khoảng thời gian muốn nhận hàng.


1. Nhập số điện thoại của bạn (nếu bạn không có thì có thể viết số ai đó vào).
2. Nhập họ và tên của bạn (Bắt buộc phải viết bằng Kanakata hoặc Kanji nhé).


1. Nhập địa chỉ email của bạn.
2. Nhập mã bưu điện của bạn.
3. Chọn tiếp theo.


1. Chọn địa chỉ của bạn.
2. Sau đó chọn tiếp theo.1. Nhập mã bưu điện của bạn vào.
2. Nhập địa chỉ mới của bạn vào nếu như địa chỉ củ sai (địa chỉ trước đúng thì bạn có thể để trống nhé).


Sau khi xem lại các mục về (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) đã đúng. Thì bạn chọn hoàn thành để kết thúc quá trình hẹn lại lịch nhé.

Chúc các bạn thành công!