Thanh toán bằng số điện thoại Docomo, Au, Softbank diiho.com


Thanh toán qua di động là một hình thức rất được phổ biến tại Nhật Bản, người mua không cần phải sử dụng tiền mặt, hay thẻ tín dụng, để mua các mặt hàng yêu thích trên chợ ứng dụng hoặc các trang bán hàng trực tuyến. Nó là hình thức thanh toán tiền bằng số điện thoại di động mà bạn đã đăng ký hay còn gọi là tín dụng di động.


Các nhà cung cấp dịch vụ.
Hiện nay tại Nhật Bản có 3 nhà mạng lớn là Docomo, Au và Softbank các nhà mạng này đều có sẵn dịch vụ cho thanh toán mua hàng qua di động. Khi bạn đăng ký một số điện thoại bởi 3 nhà mạng nêu trên, thì số điện thoại của bạn đã bao gồm một dịch vụ là tín dụng di động. Với Docomo tên của dịch vụ này là D thanh toán (D支払い), Au với  tên là Au đơn giản (AUかんたん), Softbank và Waimobile là dịch vụ thanh toán chung (ソフトバンクまとめて支払い).

Dịch vụ này sử dụng để làm gì?, ưu và nhược điểm của dịch vụ.
Các dịch vụ này mặc định có sẵn, giúp cho người dùng đơn giản hóa trong việc mua ứng dụng trong cửa hàng trực tuyến của Google play, Apple store, hay cũng có thể dùng để thanh toán các chi phí hàng hóa được mua bởi các trang web bán hàng trực tuyến như Amazon, Yahoo shopping...vv. Mà bạn không cần đến tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Người sử dụng chỉ cần thao tác kết nối số điện thoại của mình với tài khoản mua hàng, số tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tín dụng di động, bạn sẽ hoàn trả số tiền này cùng với cước sử dụng điện thoại hàng tháng.

Ưu điểm của dịch vụ:
- Bất cứ ai cũng có thể kết nối tài khoản của mình và sử dụng một cách dễ dàng.
- Vì là tài khoản tín dụng, nên chúng ta không phải lo lắng về sổ tiền phải thanh toán ngay lúc mua.
- Hỗ trợ mua ứng dụng qua Google play, Apple store, và mua hàng thông qua các trang bán hàng thương mại điện tử lớn.
- Dịch vụ này hoàn toàn không bị tính chi phí lãi suất sử dụng.
- Có sẵn trên các mạng di động tại Nhật như Docomo, Au, Softbank, và các nhà mạng con liên kết với các nhà mạng này.

Nhược điểm của dịch vụ.
- Hạn chế lớn nhất của dịch vụ này là số tiền được phép sử dụng là không nhiều.
- Không phải bất cứ trang bán hàng online nào cũng có thể liên kết sử dụng, chỉ những trang thương mại lớn như Amazon, Yahoo Sopping.. mới sẵn có.

Số tiền có sẵn của dịch vụ đối với các nhà mạng.
Dịch vụ có sẵn với những người sử dụng Docomo.
- Những người dưới 20 tuổi.
10.000 yên / tháng.
- Những người từ 20 tuổi trở lên và sử dụng dịch vụ dưới 3 tháng.
10.000 yên / tháng.
- Những người từ 20 tuổi trở lên và sử dụng dịch vụ trên 3 tháng.
30.000 yên / tháng.
- Những người từ 20 tuổi trở lên và sử dụng dịch vụ trên 24 tháng.
50.000 yên /  tháng.
- Dịch vụ được đăng ký bởi công ty. 
10.000 yên / tháng.

Dịch vụ có sẵn với những người sử dụng Au.
- Những người dưới 12 tuổi.
1.500 yên / tháng.
- Những người từ 13 đến 19 tuổi.
10.000 yên / tháng.
- Những người từ 20 tuổi trở lên.
10.000  - 100.000 yên / tháng.

Dịch vụ có sẵn với những người sử dụng Softbank / Waimobile.
- Những người dưới 12 tuổi.
2000 yên / tháng.
Những người dưới 20 tuổi và sử dụng dịch vụ dưới 3 tháng.
5000 yên /  tháng.
Những người dưới 20 tuổi và sử dụng dịch vụ trên 3 tháng.
20.000 yên / tháng.
- Những người trên 20 tuổi và sử dụng dịch vụ dưới 3 tháng.
5000 yên / tháng.
- Những người trên 20 tuổi và sử dụng dịch vụ trên 3 tháng.
100.000 yên / tháng.

Kết luận.
Các dịch vụ này tuy có sẵn trên số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Tuy nhiên nhà mạng thường giấu hoặc không nói rõ về dịch này, khiến cho nhiều người hầu như không biết tới nó, và như dịch vụ này cũng là một hình thức để các nhà mạng cài cắm các dịch của họ vào, khiến cho số tiền của bạn hàng tháng phải trả là rất lớn, nhưng bạn hoàn toàn không biết lý do ở đâu ra.

Trên đây là bài viết của mình về dịch vụ thanh toán di động. Vì mình không có sẵn tất cả các đầu số của nhà mạng ở trên, nên việc hướng dẫn các bạn, cũng như chỉ cho các bạn cách thức mua hàng vẫn đang còn gặp nhiều hạn chế. Hi vọng các bạn hiểu rõ hơn những dịch vụ này và sử dụng nó một cách hợp lý.