Từ 1/11 nhập cảnh Nhật Bản chính thức bỏ khai báo trên app #MYSOS, thay bằng #Visit_Japan_Web」

Link khai báo: https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001

Còn các thủ tục cũ vẫn k thay đổi

- Ai chưa đủ 3 mũi vẫn test 72h, nhập cảnh nhật vẫn dc miễn cly

- Ai đã đủ 3 mũi mang theo giấy chứng nhận tiêm dc miễn test, miễn cly

- Hộ chiếu trên 6 tháng, visa trên 1 ngày

Các bước khai báo:

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản