Dưới đây là cách để làm thẻ Suica để đi tàu điện tại Nhật Bản chi tiết bằng hình ảnh.
Chi phí: 500 yên để làm thẻ.
Ưu điểm:
- Làm một lần và sau đó bạn cứ nạp tiền vào thẻ để quẹt cửa vào tàu, rất tiện lợi và đỡ mất thời gian hơn so với việc mua vé.
- Chi phí di chuyển rẻ hơn một chút so với việc mua vé tàu.
- Thẻ ngoài công năng thanh toán tiền tàu, thì nó còn có thể mua đồ uống tại cây bán đồ uống tự động (không phải cây nào cũng được hổ trợ phương thức thanh toán này, thường chỉ những cây ở nhà ga là hay có).

cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Tìm một máy làm thẻ tại nhà ga, thường sẽ có chữ Suica khá to ở trên máy để bạn có thể nhận dạng, như máy ở hình trên, ngoài chức năng mua vé tàu thì nó kiêm luôn làm thẻ, bạn chọn vào làm thẻ Suica nhé.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Chọn tiếp làm thẻ có kèm thông tin họ tên.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Chọn đồng ý.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
1. Nhập họ, 2. Nhập tên, cuối cùng xác nhận.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Chọn giới tính.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Nhập ngày tháng năm sinh và nhấn xác nhận.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Nhập số điện thoại và nhấn xác nhận (không có sđt thì điền bậy vậy).
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn xác nhận.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Nạp tiền vào để trả tiền làm thẻ và cũng như nạp tiền cho thẻ (phí làm thẻ là 500 yên, nếu bạn nạp 1000 yên thì thẻ sẽ dư 500 yên nhé).
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Đút tiền vào lỗ nhận tiền giấy ở đây.
cách làm thẻ SUICA để đi tàu ở Nhật Bản
Nhận thẻ và thế là xong.