Ở Nhật Bản việc in tài liệu để học tập hay làm thủ tục là một điều thường xuyên diễn ra. Khác với ở Việt Nam có rất nhiều cửa hàng in ấn mà nhân viên chủ động làm tất cả cho khách hàng, còn ở Nhật Bản nếu chúng ta đi in, thì chúng ta sẽ là người thực hiện tất cả các thao tác, thông qua một chiếc máy in đã được lập trình sẵn với các chức năng vô cùng tiện lợi, và những chiếc máy in như vậy lại rất dễ tìm thấy, ở bất kỳ của hàng tiện lợi Comini 24/7.


Máy in có mặt ở cửa hàng tiện lợi như Lawson, Seven Eleven.

Chuẩn bị.
Bạn cần chuyển tài liệu muốn in sang định dạng PDF, nếu bạn soản thảo bằng Microsoft Word, thì nó đã được tích hợp sẳn chức năng lưu file PDF rồi.
Còn nếu bạn chưa chuyển, có thể chuyển trực tiếp bằng địa chỉ này: https://smallpdf.com/vi/word-to-pdf

Các bước in tài liệu bằng máy in ở cửa hàng tiện lợi Comini Lawson.

Đầu tiên chọn vào nút プリントサービス.
Tiếp theo chọn vào định dạng PDF như hình trên.
Đồng ý với điều khoản.
Chọn tùy chọn in từ USB.
Máy sẽ yêu cầu bạn gắn USB vào.
Chọn tệp cần in từ USB và nhấn nútファイルの読み込み開始.
Máy yêu cầu bạn rút USB ra, rồi nhấn 次へ.
Chọn file tài liệu PDF, rồi nhấn 次へ.
Chọn khổ giấy và chiều giấy để in.
Chọn kiểu in màu hay in đen trắng, chọn in 2 mặt hay 1 mặt, số lượng bản in.
Nhấn chọn はい để bắt đầu quá trình in.